Náš deň v detskom centre

 06:30 – 08:00

schádzame sa, dospávame a hráme sa

 08:00 – 08:30

raňajkujeme

 08:30 – 09:00

cvičíme

 09:00 – 09:45

vzdelávame sa

 09:45 – 10:00

desiatujeme

 10:00 – 11:20

hráme sa na dvore, alebo ideme na vychádzku

 11:20 – 11:50

obedujeme

 11:50 – 12:00

chystáme sa na odpočinok

 12:00 – 14:15

odpočívame

 14:15 – 14:40

olovrantujeme

 14:40 – 15:20

venujeme sa záujmovým aktivitám

 15:20 – 17:30

hráme sa v triede alebo na dvore, rozchádzame sa