Kto sa stará o Vaše dieťatko?


O Vaše detičky sa stará kvalifikovaný vysokoškolsky vzdelaný pedagogický personál s dlhoročnou praxou v štátnych aj súkromných škôlkach.

 

Našim hlavným pedagogickým cieľom a zásadou je pozitívne posilňovanie, pochvala, ocenenie, láskavý a individuálny prístup ku každému dieťatku.

 

Naše učiteľky sú aktívne jazykovo zdatné. 

 

V našom tíme máme aj špeciálnu pedagogičku, ktorá diagnostikuje individuálne rozvojové možnosti každého dieťatka a v prípade potreby pomáha „ušiť“ výchovno-vzdelávací program každému dieťatku na mieru.

 

Detské centrum úzko spolupracuje s miestnou detskou psychologičkou, detským pediatrom a dentálnou hygieničkou.