Deti prijímame v priebehu celého roka.

vcielka1

Maximálny počet detí v detskom centre je trinásť (5 detí na jedného učiteľa). Zabezpečuje sa tak kvalitná starostlivosť založená na akceptácii individuálnych potrieb jednotlivých detí.

V detskom centre privítame všetky deti od dvoch do šiestich rokov. V prípade, že je dieťa spôsobilé začleniť sa do kolektívu je možné prijať ho po niekoľkodňovom pozorovaní a adaptačnom procese aj v nižšom veku.

Vaše dieťa bude prijaté na základe osobného stretnutia Vás, dieťaťa a riaditeľky SMŠ. Pri návšteve nášho zariadenia obdržíte prihlášku a budete oboznámený s podmienkami a ustanoveniami súkromnej materskej školy.