vcielka papa medik

O Vaše detičky sa stará kvalifikovaný vysokoškolsky vzdelaný pedagogický personál s dlhoročnou praxou v štátnych aj súkromných škôlkach.

Našim hlavným pedagogickým cieľom a zásadou je pozitívne posilňovanie, pochvala, ocenenie, láskavý a individuálny prístup ku každému dieťatku.

Učiteľky v našej škôlke sú aktívne jazykovo zdatné a počas dňa komunikujú s deťmi aj vs anglickom jazyku

V našom tíme máme aj špeciálnu pedagogičku, ktorá diagnostikuje individuálne rozvojové možnosti každého dieťatka a v prípade potreby pomáha „ušiť“ výchovno-vzdelávací program každému dieťatku nas mieru.

Škôlka úzko spolupracuje ss miestnou detskou psychologičkou, detským pediatrom a dentálnou hygieničkou.