September

 • „ Naši noví kamaráti “ – slávnostné privítanie nových detí v DC.
 • Poznaj svoju škôlku a jej okolie.
 • Projekt:  „Rozprávková krajina z piesku“.
 • 12. september –„Svetový deň ústneho zdravia“ – návšteva stomatológa v DC spojená s besedou na danú tému,.
 • Tvorivé dielne – „Strom v jeseni“ – výzdoba tried s jesennou tematikou.

Október

 • „Indiánske leto“  a „ Sokoliari“ .
 •  Týždeň zdravej výživy, 13. október – „Medzinárodný deň jablka“ – výstava ovocia a zeleniny z našich záhrad, súťaž o najkrajšie jabĺčko. 
 • „Mesiac úcty k starším“ – výroba darčekov pre starých rodičov.
 • Tvorivé dielne:  „Tekvičkové strašidielka.“
 • Projekt „Čistá planéta“ –   beseda na danú tému a zber odpadkov v okolí DC.

 November

 • „Jeseň pani bohatá“ – vychádzka do blízkeho lesa, zber prírodnín (gaštany, šišky…).
 • Tvorivé dielne:  výroba zvieratiek z prírodnín, výstava prác detí.
 • „ Šarkaniáda “ – púšťanie šarkanov .
 • Usilovné včeličky hľadajú „Superstar“ – súťaž v speve.

 December

 • Divadelné predstavenie podľa ponuky.
 • „Prišiel k nám Mikuláš“ – návšteva Mikuláša a čerta v DC.
 • Tvorivé dielne: „Sladké potešenie“ – pečenie a zdobenie medovníčkov.
 • Projekt „Vianočný zvonček“ – beseda o vianočných sviatkoch, výzdoba herničiek, zhotovovanie adventných venčekov, svietnikov, vianočných pozdravov.
 • „Vianočná besiedka“ – vystúpenie detí a posedenie pri jedličke s rodičmi.

Január

 • „Čo ukrýval vianočný stromček“ – týždeň obľúbenej hračky.
 • „Zimné radovánky“ – sánkovanie, guľovanie, vychádzka do zimnej prírody.
 • „Postavím si snehuliaka“ – súťaž tried o najkrajšieho snehuliaka.

Február

 • Beseda na tému  „Fašiangy a ľudové tradície“.
 • Tvorivé dielne – výroba karnevalových masiek, príprava na Fašiangy.
 • Fašiangový karneval – súťaž o najkrajšiu masku spojená s diskotékou a pohostením.
 • Tvorivé dielne:  „Darčeky na Valentína“ .

Marec

 • „Mesiac knihy“ – návšteva mestskej knižnice v Senci spojená s besedou.
 • „Moja obľúbená kniha“ – čítanie rozprávok z detských kníh zameranej na reprodukciu deťmi, ilustrácia hlavných postáv, výstava detských kresieb.
 • „Prišla k nám jar“ – vychádzka do blízkeho parku, pozorovanie prebúdzajúcej sa prírody.
 • Tvorivé dielne – vyrábame prvé jarné kvety (snežienku, narcis, tulipán, podbeľ…).

Apríl

 • „Mesiac ochrany lesov“ – vychádzka do blízkeho lesa, zber odpadkov, beseda na danú tému.
 • Projekt „ Veľkonočné sviatky“, rozprávanie na danú tému, zvyky a obyčaje na Slovensku.
 • Tvorivé dielne – „Veľkonočná kraslica“ – maľovanie vajíčok, výzdoba tried.
 • Prípravný týždenný plavecký kurz pre deti (podľa záujmu)

Máj

 • Projekt „Moje mesto“ – výlet vláčikom po našom meste a jeho okolí.
 • 20.5. „ Medzinárodný deň mlieka“ – beseda s pani lekárkou o zdravej výžive.
 • Tvorivé dielne – „ Mamka moja, mamulienka“ – darček pre mamičky.
 • Besiedka ku „Dňu matiek“. 

Jún

 • MDD – kreslenie na chodník, športová olympiáda a divadelné predstavenie.
 • 5. 6. – „Svetový deň životného prostredia“ – turistická vychádzka.
 • Projekt „Bezpečne na ceste“ – beseda s dopravným policajtom.
 • Tvorivé dielne – „Dopravné značky“.
 • Rozlúčka so školským rokom, fotenie a diskotéka.
vcielka spi